Ode aan de MaasArcheo Route locaties

Limburg werd na de overstromingen in 1993 en 1995 in juli 2021 opnieuw getroffen door extreem hoogwater. De grilligheid van dit natuurfenomeen blijft een uitdaging voor de mensheid. Het bepaalt al eeuwen sterk het leven van de bewoners langs de Maas en voor een groot deel hoe het landschap in onze provincie eruit ziet.

Daarom brengen we op diverse Archeo Route locaties en met 5 fietsroutes langs o.a. deze locaties een ‘Ode aan de Maas’. 
 

Advertentie
Plaatsnaam
Categorie
Eigenschappen

De Maaswerken in Limburg

In het kader van "de Maaswerken" is in opdracht van Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek uitgevoerd. Doel van "de Maaswerken" is het bieden van meer ruimte aan de rivier, in combinatie met dijkversterkingen, zodat overstromingen langs de Maas tot het verleden gaan behoren. 

Archeologische vondsten

De oudste sporen van mensachtigen zijn in de buurt van de Maas gevonden, de eerste landbouwers van Nederland vestigden zich aan de Limburgse Maas en in de eeuwen daarna ontstonden daar dorpen en machtige steden.
De archeologische vondsten zeggen dan ook veel over ons leven met de rivier en over de transformaties die we door de tijd hebben meegemaakt. Op iedere locatie wordt een link gelegd met het Limburgs Museum. 
Het Limburgs Museum biedt verdieping bij de verhalen, door de objecten die horen bij de vindplaats in het echt tentoon te stellen en het grotere verhaal erachter te vertellen. 

Nationale samenwerking

Het Ode-aan-de-Maas project wordt mogelijk gemaakt dankzij samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Limburg, het Limburgs Museum en Limburg Marketing