Archeologische vindplaats Roermond - vestingstad Roermond

Erfgoed

Beleef het archeologische verhaal van vestingstad Roermond. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis van vestingstad Roermond. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Roermond was ooit een kleine nederzetting op een motte. Dat is een omheining van houten palen op een verhoging in het landschap.
In dit geval op een zeer strategisch punt waar de Roer de Maas binnenstroomt. In 1213 werd de motte verwoest door de Duitse koning Otto IV en in de eeuw die daarop volgde werd ook de verhoging om militaire redenen afgegraven.
Als tactische handelslocatie was de Roermond een interessante plek voor rovers. De stedelingen wilden zich weren tegen aanvallen van buitenaf. Zo werden grachten aangelegd en een stadsmuur opgebouwd met een omtrek van ongeveer 2895 meter. 
Na de uitvinding van het buskruit moesten de stadsmuren verstevigd worden. Met behulp van militaire architecten werden de vestingwerken ontwikkeld, bestaande uit sterke aarden wallen. Rondom Roermond werd een systeem aangelegd van ravijnen en bastions. Vier grote poorten vormden hierbij de belangrijkste toegangswegen tot de stad: De Venlose Poort, de Maasnielderpoort, de Kapellerpoort (of Zwartbroekpoort) en de dubbele Brugpoort. Om de honderd meter bevond zich een toren met wachtposten. 
De vestingwerken van Roermond werden grotendeels ontmanteld in 1782. De Oostenrijkse keizer had besloten dat de vestingstad slecht bereikbaar was voor handel en de muren verhinderden stadsuitbreiding. Zo verdween rond 1843 het laatste zichtbare gedeelte van de middeleeuwse stadsmuur. Met het puin dat daarbij vrijkwam werden de grachten opgevuld. 
In de laatste twintig jaar zijn er bij verschillende bouwprojecten delen van de vestingwerken opgedoken. Doordat de muren de loop van de huidige singelstructuur volgen kunnen deze niet meer verder opgegraven worden. Om toch een beeld te krijgen van de vestingwerken, zijn daarom de contouren van de fundamenten zichtbaar gemaakt in de gele bestrating. Ze staan symbool voor het belang van de vestingwerken bij de vorming van Roermond. 

Download de app

LET OP: De locatie van de speer is op Pastoorswal tegenover huisnummer 8 in het parkje.

Contactgegevens

Archeologische vindplaats Roermond - vestingstad Roermond
Pastoorswal 8
6041 CP ROERMOND
Nederland

Openingstijden

Altijd open.

Faciliteiten

Toegankelijk voor gehandicapten
ja