icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeo Route Limburg - Motte de Bolberg Posterholt
Archeo Route Limburg - Motte de Bolberg Posterholt
Archeo Route Limburg - Motte de Bolberg Posterholt
Archeo Route Limburg - Motte de Bolberg Posterholt
Archeo Route Limburg - Motte de Bolberg Posterholt

Archeologische vindplaats Posterholt - Motte de Bolberg

Beleef het archeologische verhaal van motte de Bolberg in Posterholt. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze motte. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Mottekastelen zijn versterkingen uit de Middeleeuwen, gebouwd op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Bovenop stond een houten of stenen toren. Behalve deze hoofdburcht of opperhof, was er ook een voorburcht of neerhof waar de boerderij en ambachtelijke gebouwen lagen. Het geheel was omgracht. In Nederland resteren slechts 29 Mottes waarvan 15 in Limburg.

Van het mottekasteel de Bolberg hier nabij de Schuurkenshof zijn alleen de gracht en de heuvel overgebleven. De resten van de voorburcht werden in 2011 weggegraven. Belangrijke informatie over het ontstaan van de Motte en haar bewoners en mogelijk zelfs het ontstaan van Posterholt is hiermee verloren gegaan. Slechts de contouren van de voormalige omgrachting konden ternauwernood door archeologen van de Heemkundevereniging Roerstreek worden vastgelegd. Mottekasteel de Bolberg stamt uit de 12de - 13de eeuw.

Met dank aan Albert Speelman voor de dronebeelden.

Download de app

LET OP: De locatie van de speer bevindt zich bij fietsknooppunt 59. Wil je de locatie van Motte de Bolberg bezoeken, loop of fiets dan rechtdoor het straatje "Naar de Bolberg" in. Ga na ong. 125 meter linksaf. Je bent nog steeds op "Naar de Bolberg". Na ongeveer 100 meter zie je rechts een bomenpartij. Daar heeft Motte de Bolberg gelegen.  

 

Wanneer

Altijd open.

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Posterholt - Motte de Bolberg
Heinsbergerweg
6061 AK
Posterholt