icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Weert - Vestingstad Weert

Beleef het archeologische verhaal van Vestingstad Weert. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via de modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van Vestingstad Weert. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Weert was twee eeuwen geleden een vestingstad. De meest in het oog springende erfgoedelementen die hieraan herinneren zijn: restanten van het kasteel van Weert, de stadsplattegrond en de resten van vestingwerken direct onder de oppervlakte.

Naar aanleiding van het privilege dat in 1414 verstrekt werd aan Weert, en bekend staat als “het marktrecht”, mag verondersteld worden dat de stad op dat moment reeds was voorzien van vestingwerken: grachten, wallen en poorten. Rond het midden van de vijftiende eeuw verplaatsen de Heren van Weert hun woonlocatie van de Aldenborgh (de oude burcht) naar de Nijenborgh (de nieuwe burcht). Deze Nijenborgh wordt aan de Noord-Oostzijde tegen de stadsrand aan gesitueerd als waterburcht voor de verdediging.
   
Een eerste tastbaar resultaat van het extra versterken van de stad Weert is als in 1481 de Heer van Weert, Graaf Jacob I Van Horne, toestemming krijgt om 3x zoveel water af te tappen uit de Abeek om de stadsgracht van water te voorzien. In die tijd zijn de burgers van Weert gestart met de aanleg van de vestingwerken en de zes stadspoorten, welke toegang geven tot de hoofdstraten van Weert, deze hoofdstraten leiden allemaal naar de centraal gelegen Markt. De plattegrond uit ca. 1565 van de militair cartograaf Jacob van Deventer laat zien dat het kasteel bestaat uit twee afzonderlijke burchten, die geheel met water waren omgeven. Dit water sloot aan op de stadsgracht rond Weert. De twee burchten van de Nijenborgh: een voorhof en de hoofdburcht waren met elkaar verbonden door een brug. De voorhof, waar de gasten die de Nijenborgh bezochten ontvangen werden, is toegankelijk vanaf de Biest. De plattegrond van Van Deventer laat ook duidelijk zien, dat de stad geheel omgeven is door grachten (zelfs dubbele grachten tussen de Langpoort en de Beekpoort), zes poorten en daartussen nog zeven bastions. Aan de binnenzijde van deze grachten bevindt zich een muur vanaf de Morregatpoort, via de Hoogpoort tot even voorbij de Maaspoort. Vanaf dit punt langs de langpoort, Molenpoort en de Beekpoort tot aan de Morregatpoort bevindt zich enkel een aarden wal met waarschijnlijk een houten palissadering.
Ook op de huidige stadsplattegrond zijn deze straten nog goed herkenbaar. 

Download de app

LET OP: De locatie van de tegel is aan de Hoek Emmasingel/Maasstraat nagenoeg voor de deur van Café De Tramhalt.

TIP: Deze locatie is onderdeel van de Archeo belevingsroute op het eiland van Weert en de archeologische fietsroute Weert het eiland en haar sferen.

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Weert - Vestingstad Weert
Maasstraat 46
6001 ED
Weert