icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Weert - Eiland van Weert

Beleef het archeologische verhaal van het Eiland van Weert. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van het Eiland van Weert. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Het “Eiland van Weert” is een van de meest interessante archeologische gebieden ...

Het “Eiland van Weert” is een van de meest interessante archeologische gebieden van Zuid- Nederland! Dat komt omdat hier veel gevonden en verzameld is over de bewoningsgeschiedenis in verschillende tijden. Zo leren we steeds meer over de relatie tussen de bewoners van het dekzandeiland en het omliggende landschap.

Het Eiland van Weert maakt onderdeel uit van wat archeologen de archeologische microregio Weert-Nederweert noemen. Deze microregio omvat een gebied van ca. 13 bij 11 km. Centraal hierbinnen ligt een groot ‘dekzandeiland’ waarop de plaatsen Weert en Nederweert zijn gelegen. Nog tot in het begin van de 20ste eeuw bestond het omringende landschap uit uitgestrekte heide en peel. Het eiland wordt door geen enkele natuurlijke waterloop doorsneden. Dit maakte dat met name de bewoonde delen van het eiland vanaf de middeleeuwen voorzien werden van water door een met mensenhanden uitgegraven beek. Dit is de Weerterbeek die rond 1300 gegraven werd vanuit de Abeek.

In de vroege prehistorie was er sprake van een totaal andere situatie, want tussen én kort na de laatste ijstijd trokken groepen jagers/verzamelaars – eerst nog de Neanderthaler, later de moderne mens – door een toendralandschap, om er te jagen op groot wild. Vanaf de Nieuwe Steentijd, ofwel het Neolithicum, begon de mens met landbouw en kapte en brandde bos om ruimte te maken voor akkers. De ontginning bereikte in de late prehistorie een voorlopig hoogtepunt met de “raatakkers” of Celtic fields in de Vroege IJzertijd. De relatief grote schaal van deze akkercomplexen, die vaak tientallen hectaren groot waren, leidde in de gebieden buiten het dekzandeiland tot bodemdegradatie en zandverstuivingen.
   
De geleidelijke ontginning van de leemrijke gronden op het Eiland van Weert leidt in de loop van de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen uiteindelijk tot een min of meer aaneengesloten akkercomplex. Dit akkercomplex is goed te herkennen op de oudste kadastrale en topografische kaarten uit de 19de eeuw. Omdat dit akkerareaal op de kaarten wordt omringd door uitgestrekte heide- en veengebieden, komt het over als een eiland vandaar de naam.

Download de app

LET OP: De locatie van de speer ligt tegenover de woning met adres Sint Sebastiaanskapelstraat 38 in Weert

TIP: Deze locatie is onderdeel van de Archeologische belevingsroute Weert

Lees verder

Contact en locatie

Sint Sebastiaanskapelstraat 38
6003 NT
WEERT