icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Voerendaal - Onder de kerktoren

Het eerste geschrift waarin Voerendaal wordt genoemd dateert uit 1049 (Furenthela). Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken alles over het ontstaan van Voerendaal. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In deze oorkonde staat een vermelding van de inwijding van de kerk door Paus Leo...

In deze oorkonde staat een vermelding van de inwijding van de kerk door Paus Leo IX, die op 10 augustus 1049 zou hebben plaatsgevonden. De Sint-Laurentiuskerk in het centrum is de enige door een paus ingewijde kerk van Nederland. Men ging ervan uit dat de 11e-eeuwse kerk misschien eeuwenlang eenzaam stond op een centraal punt tussen een aantal grote landgoederen, omdat pas in het begin van de 17e eeuw voor het eerst gesproken wordt van een dorp Voerendaal.
Door recent archeologisch onderzoek is voor het eerst inzicht vergregen in de ontwikkeling van Voerendaal als dorp. In 2015 hebben archeologen uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn funderingen blootgelegd van verschillende structuren, vloeren, putten, poeren, water- en beerputten en nog veel meer. De oudste natuurstenen funderingen gaan terug tot in de Late Middeleeuwen. Oudere resten zijn mogelijk nog aanwezig onder de bewaarde funderingen. Vanaf de 16e eeuw neemt de bebouwing toe. Tot in de 20e eeuw zijn de oude muren als fundament gebruikt voor de jongere gebouwen. Naast de bewoningsgeschiedenis van deze plek vertelt het talrijk aangetroffen vondstmateriaal over de leef- en eetgewoonten van het dorp.

De speer bevindt zich in het centrum naast de kerk en tegenover huisnummer 26 in het met stenen belegde parkje met zitbanken. 

Meer informatie 
De Vondst: Centrum voor Archeologie in Limburg
Raadhuisplein 20, 6411 HK Heerlen 

Download de app

Bezoek ook andere Archeo route Limburg vindplaatsen.

Lees verder

Contact en locatie

Kerkplein
6367 ER
VOERENDAAL