icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Ooijen - Veranderend Maaslandschap

Beleef het archeologische verhaal van het veranderend Maaslandschap tussen Broekhuizenvorst en Ooijen. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van Maaslandschap, dat in de eeuwen veranderd is. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

geschiedenis

De Maas heeft bij hoge waterstand meer plek nodig en daarom zijn hier geulen gegraven. Zo is voorkomen dat de omgeving stroomafwaarts kan overstromen, zoals in 1995. Door die geulen ziet het landschap er weer een beetje uit zoals duizenden jaren terug.

De Maas kent een roerige geschiedenis van erosie en sedimentatie, van grote krachtige overstromingen en droge rivierbeddingen. Dat kun je nu nog mooi zien aan de hoogteverschillen in het landschap. De hoge oude Maasarm tussen Blitterswijck en Meerlo is zo’n 14.000 jaar geleden ontstaan, in een warme periode, toen de Maas een meanderend patroon had met een diepe geul. De rivier bouwt bij hoog water oeverwallen op die wel enkele meters hoog kunnen worden.

Koude periodes

In koude perioden, zoals het laatste staartje van de laatste ijstijd, had de Maas een vlechtend karakter. Die vlechtende Maas vervoerde grove sedimenten, zoals grof zand, grind en stenen. Tijdens droge winters lag de 1 kilometer brede bedding van de vlechtende Maas droog. En met krachtige westenwinden konden uit die droge bedding de Maasduinen opwaaien.

Ook in de omgeving Blitterswijck en Ooijen zie je deze licht golvende rivierduinen met dennenbossen. Op deze plek is 15.000 jaar aan riviergeschiedenis te zien! 

Download de app  

LET OP: De locatie van de speer bevindt zich aan de overzichtplek bij de parkeerplaats van Kasteel Ooyen. Hier kijk je mooi over een deel van het nieuw aangelegde Maaspark.  

TIP: Deze locatie is onderdeel van de Ode aan de Maas 

Vind ook de andere Archeo route Limburg locaties   

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Blitterswijckseweg, bij ingang Kasteel Ooyen
5871CE
Broekhuizenvorst