icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeo Route Limburg locatie Ooijen - de jagers van Wanssum
Archeo Route Limburg locatie Ooijen - de jagers van Wanssum
Archeo Route Limburg locatie Ooijen - de jagers van Wanssum
Archeo Route Limburg locatie Ooijen - de jagers van Wanssum
Archeo Route Limburg locatie Ooijen - de jagers van Wanssum

Archeologische vindplaats Oijen - De Jagers van Wanssum

Beleef het archeologische verhaal van de jagers van Wanssum in Oijen. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze plek. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

De Limburgse Maasvallei is zeer rijk aan archeologie. Om onze voeten bij hoogwater droog te houden,  zijn er, onder andere, geulen gegraven. Voorafgaande aan de aanleg van de geulen is eerst uitgebreid onderzoek gedaan middels boringen en sleuven. Alleen op locaties waar grondverzet nodig was zijn archeologische opgravingen uitgevoerd. Op deze plek zijn ruim 50.000 vondsten gedaan! De meeste vondsten, voornamelijk vuurstenen voorwerpen, komen uit de midden- en nieuwe steentijd, zo’n 11.000 tot 6.000 jaar geleden.  

De kronkelwaard was voor jagers-verzamelaars een fijne plek; je zat droog genoeg en toch in het dal met direct uitzicht op de rivier. In de Maasbedding lag de grondstof vuursteen letterlijk voor het oprapen! Deze rondtrekkende mensen maakten van deze maaskeien werktuigen, zoals klingen en schrabbers voor het prepareren van huiden of om vlees te snijden en pijlpunten voor de jacht.  

De hoge rug bleek een favoriete en vooral vruchtbare plek voor de eerste boeren die zich in het gebied vestigden. Het boerenbestaan kwam uit Mesopotamië en de Balkan en werd rond 5300 voor Christus geïntroduceerd in Zuid-Limburg. Na 5000 voor Christus verspreidde het zich langzaam maar zeker over andere delen van Nederland. Huizen werden gebouwd, granen verbouwd en vee werd gehouden. Een geheel andere levenswijze dan die van de jagers-verzamelaars! Het boerenbestaan bleek de beste overlevingsstrategie; een agrarische revolutie.  

Download de app

LET OP: Op deze locatie staat nog geen speer, maar je kan het verhaal wel al beleven in de app. Je vindt de locatie aan het einde van de Venkenweg, waar hij overloopt in de Elsholterweg.

TIP: Deze locatie is onderdeel van Ode-aan-de-Maas

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Contact en locatie

Venkenweg
Broekhuizenvorst