icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Lomm - Cultusplaats

Beleef het archeologische verhaal van de cultusplaats in Lomm. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze cultusplaats. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In de Midden- en Late IJzertijd (400 tot 12 voor Christus) was hier een cultusplaats en een groot grafveld.

De cultusplaats was een heiligdom in de open lucht waar overledenen hun laatste rustplaats kregen. Een sacrale plek vlakbij de Maas. Het heiligdom was uitsluitend toegankelijk vanaf de zijde van de Maas als scheiding tussen de levende en dode wereld. Er zijn crematieresten en houtskool aangetroffen van zo’n 60 graven. Er zijn ook grafoffers uit de Romeinse tijd aangetroffen waaronder een spiegeltje voor een overleden vrouw, en daaruit blijkt dat hier tot in het begin van onze jaartelling, begravingen hebben plaatsgevonden. Het is een van de grootste grafvelden uit de late ijzertijd in Nederland.

De vondst werd door archeologen gedaan voorafgaande aan de aanleg van de hoogwatergeul (2007-2008). Een hoogwatergeul is een door mensen gemaakte aftakking van de Maas om, in geval van een extreem hoge waterstand, water op een gecontroleerde manier af te voeren.

Download de app

LET OP: De locatie bevindt zich bij strand Lomm, aan het einde van de Haagbeek in Lomm. Je kunt er prima de auto parkeren op de parkeerplaats bij strand Lomm. Er loopt ook een fiets- en wandelpad voorbij aan de speerlocatie.

TIP: Deze locatie is onderdeel van Ode-aan-de-Maas

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Haagbeek
5943 BE
Lomm