icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Heijen - Huys Heijen

Beleef het archeologische verhaal van Huys Heijen. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis van Huys Heijen. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Johan ll, Hertog van Kleef (1458-1521), gaf aan Henrich Spanrebock rond het jaar...

Johan ll, Hertog van Kleef (1458-1521), gaf aan Henrich Spanrebock rond het jaar 1500 toestemming om het Huis Heijen te bouwen op de plaats waar het nu ligt. Deze versterkte hofstede groeide door toevoegen van nieuwe bouwelementen uit tot een kasteeltje, een waterburcht. Zware bakstenen resten van muren, kanonskogels, schietgaten in de toren, verroeste dolklemmeten en zwaardstukken die gevonden zijn in de dichtgeslibde ringgracht, getuigen van belegeringen en verweer.

De laatste Spanrebock, Arndt, sneuvelde in dienst van de Staatsgezinden in 1577 tijdens het beleg van het kasteel Boxmeer wat in Spaanse handen was. Rond 1610 moest kasteelheer van Heijen, Alter Knippink, opper-luitenant over een Fahlein-(125 manschappen) huursoldaten werven met soldij, kleding, ammunitie/geweren met lonten en kruit. In 1622 kreeg Alter de opdracht gedwongen inkwartiering van (Spaanse) soldaten bij de Heijense boerenbevolking te regelen. Staatse legertroepen richtten vanuit Den Haag steeds meer vernielingen aan in het Maas-Niersgebied dat de Spanjaarden bezet hielden. De arme bevolking had daar veel van te lijden wegens des immer werrenden Niederl?ndischen Kriegs.
In de pestjaren 1635/1636 werden Spaanse eenheden en Kroatische huurtroepen, die de Spaanse Vesting het Genneperhuys militair kwamen steunen, door kasteelvrouwe Galand Knippink van Heijen in schaapskooien van kasteel Heijen gelegerd. Een Spaanse legeraanvoerder werd op het kasteel ingekwartierd. Er werd veel gestolen, meldden de Heijense schepenen in 1640. Veel mensen stierven aan ‘de zwarte dood’, zodat door gebrek aan personeel ook niet geoogst kon worden.
De kanonskogel, die in de schietgaten van het Huis ligt, is een stille getuige van het wapengeweld in de 80-jarige oorlog. Huis Heijen was weliswaar niet steeds betrokken bij gevechten, maar aannemelijk is dat inwoners van Heijen verplicht werden om met schop en kruiwagen of paard en kar bij graafwerk te helpen bij de Staatse belegering van de Spaanse vesting het Genneperhuis in de zomer van 1641. Met voedsel moesten de Staatse troepen worden ondersteund.

Huis Heijen werd in 1944 door Britse bommenwerpers zwaar beschadigd. Beeldhouder Peter Roovers, die er in 1948 ging wonen, restaureerde het met stenen afkomstig van het eveneens verwoeste Kasteel Bleijenbeek in Afferden.

Toeristische informatie
Museum Het Petershuis
Niersstraat 2, 6591 CB Gennep
Voor openingstijden raadpleeg www.museumhetpetershuis.nl

Download de app

LET OP: De speer staat bij de T-splitsing van de Hoofdstraat en Kraneveld. Hij staat naast het fietspad in de berm. Je kijkt uit over een weiland waar Huys Heijen naast ligt. 

TIP: Bezoek ook deze archeologische vindplaatsen in Gennep

Lees verder

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Gennep - Huys Heijen
Hoofdstraat 57
6598 AB
Heijen
Ook op deze locatie

Wanneer

Altijd open.