icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Gennep - het Genneper Huys

Beleef het archeologische verhaal van het Genneper Huys. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis van het Genneper Huys. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Het Genneper Huys was een burcht en versterkte vesting aan de monding van de Niers in de Maas op een steenworp afstand van het stadje Gennep. Het Genneper Huys speelde een belangrijke rol bij de wording van Nederland ten tijde van de tachtigjarige oorlog.

Waarschijnlijk is de basis van de burcht een Romeinse fortificatie. Dit vermoeden wordt bevestigd door de gunstige ligging; de twee rivieren en een doorwaadbare plaats in de Niers, waar zowel een weg zuid-noord als oost-west elkaar kruisten.

Lange tijd bood het kasteel een thuis aan de zogenoemde Heren van Gennep. Zo werd ook de H. Norbertus rond 1080 uit deze adellijke familie geboren, maar ook Jutta van Gennep, de eerste abdis van het klooster Grevendaal bij Asperden, en Willem van Gennep, de aartsbisschop van Keulen (1349-1362) kwamen uit het Gennepse geslacht van het kasteel voort. De Heren van Gennep stierven uit en na een kort gezag van de Hertogen van Gelre begon vanaf de 14de eeuw de invloed van Kleef sterker te worden. In 1442 werd het uiteindelijk verkocht aan de Hertog van Kleef.

Tijdens de Nederlandse Opstand kent het Genneper Huys verschillende bezetters; eerst de Staatsen, waarna de Spanjaarden het veroveren in 1599, waarop het in 1602 weer door de Staatsen heroverd wordt. In 1635 nemen de Spanjaarden het weer over en versterken het, maar in 1641 wordt na het Beleg van Gennep door stadhouder Frederik Hendrik de burcht weer verlaten.
  
Bij de Vrede van Münster en Osnabrück worden het Genneper Huys én de stad Gennep aan Brandenburg, feitelijk het Kleefse, toegewezen. Vervolgens komen de Franse troepen nog tweemaal; zowel in 1672 als tijdens de Spaanse Successieoorlog nemen ze bezit van het kasteel. De laatste bezetting betekent ook het einde van het Genneper Huys. In 1710 verwoesten de Fransen de burcht. De vrijgekomen stenen gebruikt men voor huizenbouw in de stad Gennep en ter versterking van de Maasoevers.

Download de app

Wil je meer weten over het Genneper Huys, neem dan een kijkje bij museum Het Petershuis in Gennep. Ga je liever online op zoek naar meer informatie? Kijk dan even op www.museumhetpetershuis.nl of www.martinustoren.nl

Bekijk ook deze aanvullende video over het Genneper Huys

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Gennep - het Genneper Huys
Genneperhuisweg
6591 BS
Gennep