icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Gennep - De Franken van Gennep

Beleef het archeologische verhaal van de Franken van Gennep. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis van de Franken van Gennep. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Omstreeks 270 na Christus verliezen de Romeinen hun greep op de Germania Inferio...

Omstreeks 270 na Christus verliezen de Romeinen hun greep op de Germania Inferior, de noordelijkste provincie van het Romeinse Rijk. Nieuwe volksgroepen waaronder de Germanen, Franken en Saksen maken gebruik van deze situatie om zich in deze gebieden te vestigen. De Romeinse gezaghebbers proberen vanuit Rome de orde te herstellen. Ze sluiten pacten met de nieuw gevestigde volkeren. Zo profiteren ze van de Romeinse faciliteiten in ruil voor het leveren van jongemannen die helpen met het beschermen van de grenzen. Deze soldaten worden in geld en goederen betaald.

Eind jaren 80 zag een oplettende wandelaar dat het akkerland, ook wel de Stamelberg genoemd, hoger lag dan de Maasweien, een aantrekkelijke plek voor een nederzetting. De Stamelberg, in tegenstelling tot de Maasweien, blonk niet uit in vruchtbaarheid. Dit en de komst van de waterzuivering waren reden om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Al gauw werden kuilhutten, paalsporen van grote gebouwen, haardplaten, oventjes en omheiningen gevonden. Al deze vondsten waren aanwijzingen voor een Frankisch nederzetting behorende tot het Merovingische koningshuis uit de vijfde eeuw. De inwoners van deze Frankische nederzetting op de Stamelberg hebben hoogstwaarschijnlijk een grote rol gespeeld bij de val van het Romeinse Rijk. De Stamelberg lag in het grensgebied van het Romeinse Rijk. Inwoners van de Frankische nederzetting op de Stamelberg zouden dus zowel huursoldaten voor het Romeinse leger als vijanden van het Romeinse leger geweest kunnen, of zelfs allebei. Het was een chaotische tijd, waarin Franken zowel voor als tegen de Romeinen vochten.

“Het moet voor de betrokken barbaren vaak even moeilijk zijn geweest om te weten of ze voor dan wel tegen het Romeinse rijk vochten als het voor de moderne historici is” (E. James, The Franks, Oxford 1988)

Download de app

Wil je graag meer informatie over de Franken van Gennep, neem dan een kijkje bij museum Het Petershuis in Gennep.

Lees verder

Contact en locatie

Genneperhuisweg
6591 BS
GENNEP