icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Geleen - Glanerbrook

Beleef het archeologische verhaal van Glanerbrook in Geleen. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van Glanerbrook. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Glanerbrook werd al in zeer vroege tijden bewoond! De archeologische vondsten die in hier zijn gedaan, laten zien dat hier menselijke activiteiten hebben plaat gevonden tijdens het Neolithicum en de Late Middeleeuwen.

Ten westen van het beekdal werd reeds in 2016 een deel van een nederzetting uit de Middeleeuwen opgegraven. Wetenschappers denken dat deze nederzetting zich nog verder uitstrekt tot andere delen van het gebied. Op de hoge ruggen langs het beekdal ten noorden en noordoosten van het plangebied zijn nederzettingsterreinen uit het Neolithicum opgegraven. Omdat het oosten van dit gebied een vergelijkbare landschappelijke ligging heeft, is de kans groot op nog meer neolithische vindplaatsen.

Download de app

LET OP: De locatie bevindt zich in het parkje langs de Kummenaedestraat in Geleen. Daar bevindt zich ook de wielerbaan van Geleen. Parkeren kan onder andere bij Glanerbrook, vlakbij het park. 

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Always open

Contact en locatie

Kummenaederstraat, in het park
6165 SM
Geleen