icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Blitterswijck - Erf uit de IJzertijd

Beleef het archeologische verhaal van het erf uit de ijzertijd in Blitterswijck. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van het erf uit de ijzertijd. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Tijdens opgravingen in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum is een compleet zogenaamd een-fasig erf uit de midden - IJzertijd (500 – 250 v. Chr.) blootgelegd. Op een toenmalige hoogte in het landschap heeft één huis gestaan dat niet verbouwd is en wellicht al na één generatie is verlaten. Het erf bestaat uit een concentratie paalsporen en kuilen, waaronder een vondstrijke afvalkuil en enkele waterkuilen. Ook stonden er meerdere kleine bijgebouwen. Met het complete erf krijgen we een beter inzicht in hoe de mensen in de IJzertijd de directe omgeving van het woonhuis inrichtten en gebruikten.

Wat ook bijzonder is, is dat de meeste in het Limburgse Maasdal onderzochte IJzertijd nederzettingen, ouder zijn dan deze vindplaats. Dat onze voorouders graag de hoge en droge plekken dicht bij de Maas opzochten, blijkt uit een bijzondere vindplaats uit het vroege tot midden Mesolithicum (8800 - 6450 v. Chr.). Deze vindplaats is aangetroffen enkele honderden meters naar het noordwesten. Een haardkuil en grote hoeveelheid verbrand vuursteen en hazelnootdoppen wijzen erop dat er langere tijd een vuur heeft gebrand, misschien wel over een periode van enkele weken.

Een kilometer verderop langs de Maasweg is op een oude, hoge oeverwal van de Maas een voor het Maasdal zeer zeldzame vindplaats uit het Laat Neolithicum (2400 – 1900 v. Chr.) opgegraven. Het betreft een nederzetting uit de Klokbekercultuur waarbinnen een gave dennenboomspits is aangetroffen.

Download de app  

LET OP: De locatie van de speer bevindt zich aan de Maasweg in Blitterswijck, precies bij fietsknooppunt 18. 

Vind ook de andere Archeo route Limburg locaties   

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Maasweg, bij knooppunt 18
5863 AW
Blitterswijck