icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Beesel - Op de Solberg

Beleef het archeologische verhaal van de Romeinse villa "op de Solberg" in Beesel. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze villa. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In 1978 werden op de Solberg de fundamenten gevonden van een Romeinse villa uit de 2e en 3e eeuw na Christus. Het woord villa staat voor herenboerderij; het was dus een soort landbouwbedrijf. Hier werd graan geproduceerd en niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de bevolking uit de stad en voor de Romeinse soldaten. Het Romeinse rijk breidde zich in deze tijd nog nauwelijks uit. De invloed van Rome op de rest van de veroverde gebieden nam af en zo zagen de Germanen kans om aan te vallen en de Romeinse rijkdom te plunderen.  
 
Onderzoekers hebben vondsten gedaan waaruit blijkt dat de villa, in het midden van de 3e eeuw is verwoest door Germaanse stammen die in opstand kwamen tegen de Romeinse overheersing. Het is een keerpunt in onze geschiedenis want rond 400 na Christus trekken de Romeinen zich terug en het jaar 476 markeert het einde van het Romeinse rijk. 

Download de app

LET OP: De locatie ligt op de splitsing van de Sint Antoniusstraat en het Vreebergwegpad in Beesel. Hier vind je ook het infobord van het Huurvaarderpad en een rustbankje. 

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Wanneer

Always open

Contact en locatie

Sint Antoniusstraat
5954 NA
Beesel