icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Weert - Urnenveld Boshoverheide

Beleef het archeologische verhaal van het Urnenveld op de Boshoverheide. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via de modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van het Urnenveld. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

We gaan naar een plek uitsluitend voor de doden, verafgelegen van de woon- en akkers van de levenden. Het urnenveld van de Boshoverheide is het meest uitgestrekte van Noord-West Europa. Het grafveld omvat minimaal 33 ha. Een klein deel van dit uitgestrekte grafheuvellandschap is onderzocht. Het dateert uit de late Bronstijd – vroege IJzertijd, tussen 1050 en 500 voor Christus. Dit betekent dat het grafveld maximaal 550 jaar in gebruik geweest is. Hier hebben ruim 3100 bijzettingen plaats gehad. Kleine lokale boerengemeenschappen maakten gebruik van dit grafveld.

De zichtbare heuvellichamen van heideplaggen, in ronde of langwerpige vorm, zoals grafheuvels en langbedden vormen de markering in het landschap. In totaal zijn op de Boshoverheide 312 ronde grafheuvels en 36 langbedden geregistreerd. De lengte van de langbedden variëren van 4,5 tot 42 m. De heuvels van de Boshoverheide zijn gemiddeld niet erg hoog. Van de ongestoorde heuvels die nog aanwezig waren en die gerestaureerd zijn, is ruim tweederde niet hoger dan 1⁄2 meter. De diameter van deze heuvels loopt van ca. 4 tot 8 meter. De grootste heuvel, met een diameter van 17 meter is met 1,2 meter tevens het hoogste exemplaar. De heuvels zijn gevormd door op elkaar gestapelde plaggen.

Urnenvelden zijn doorgaans bekend om hun schaarste aan bijgiften. Op de Boshoverheide geldt dit zeker niet. Onder de bijgiften bevindt zich aardewerk, metaalwaar, dierlijk botmateriaal, steen en glas. De rijkdom aan bronzen voorwerpen afkomstig van het grafveld zijn óók buiten de landsgrenzen bekend, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Sieraden en kleding gerelateerde objecten (armband, armring, fibula, naald, ring, knoop, medaillon), wapens (zwaarden, schoenbeslag, lanspunten), paardentuig (ornamenten en sierelementen) en gereedschap zijn hier voorbeelden van.

Mogelijk werden bepaalde overledenen van heinde en verre overgebracht naar de Boshoverheide om daar bijgezet te worden, en was dit een middel om sociale banden op bovenlokaal niveau te versterken. Van de 404 bekende grafmonumenten zijn er ruim 150 gerestaureerd. Dit heeft geleid tot een zeer zichtbaar prehistorisch begravingslandschap, dat sinds 1968 wettelijk beschermd is.

Download de app

LET OP: Parkeren doe je op de parkeerplaats van de Boshoverheide op de Trancheeweg 13. Loop dan naar de locatie, ong. 250 meter op de route aldaar.

TIP: Deze locatie is onderdeel van de Archeologische belevingsroute Weert

Bezoek ook andere Archeo route Limburg vindplaatsen.

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Weert - Urnenveld Boshoverheide
Trancheeweg 13
6002 ST
Weert