icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Venlo - De poort van Venlo

Beleef het archeologische verhaal van de (Keulse-)poort van Venlo. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze stadspoort. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

De naam Keulsepoort verwijst naar de poort die hier vanaf de halverwege de 14e eeuw zo’n 500 jaar lang één van de vier stadspoorten was, die toegang gaven tot de vestingstad Venlo.

De Keulsepoort, vanuit waar de weg naar Keulen liep, groeide uit tot een volledige verdedigingsconstructie met een ronde toren en had dan ook wel wat weg van een klein kasteeltje. Het oude centrum van Venlo was destijds omringd door een grote stadsmuur, stadswallen en een gracht. Bij de bouw van het Limburgs Museumgebouw in 1994 zijn bij archeologische opgravingen delen van de oude stadsmuren, -wallen en -grachten aangetroffen, evenals bij een aanbouw in 2011. Het Limburgs Museum ligt dus bovenop de verdwenen vestingwerken van Venlo!

Kort na de opheffing van de vestingstatus van Venlo in 1867, werden de verdedigingswerken en de Keulsepoort afgebroken en kon de stad Venlo zich ook buiten deze poorten en muren uitbreiden. Ondanks dat er niets meer te zien is van deze Keulsepoort, geeft deze locatie nog steeds toegang tot de historische binnenstad van Venlo. Tevens is deze locatie ook de poort tot de geschiedenis van de rest van Limburg; je stapt hier namelijk zó het Limburgs Museum binnen, waar de verhalen van alle Limburgers worden verteld.

Het Limburgs Museum is onlosmakelijk verbonden met Venlo en komt voort uit het Goltzius Museum, het oude stadsmuseum van Venlo. Dat museum, over de gemeente Venlo, werd uiteindelijk een museum over de hele provincie Limburg. Je kunt hier archeologische objecten uit bijna iedere Limburgse woonplaats terugvinden! Het Limburgs Museum beheert en toont ook nog steeds de Venlose collectie uit dit oude Goltzius Museum. De archeologische collectie van het Goltziusmuseum is best oud; deze werd verzameld vanaf de jaren ’40 van de 20e eeuw. Museumdirecteur Wim Hendriks was in de jaren ’50 en ’60 ook ‘stadsarcheoloog’ van Venlo en verzamelde aardewerk uit bouw- en beerputten. Zo werd er veel Romeins en middeleeuws materiaal verzameld uit de binnenstad waaronder een Romeinse Terra Sigillata kom. Ook andere topstukken van het Limburgs Museum komen uit de Goltzius collectie, zoals een bronzen ketel uit de IJzertijd, een aardewerken vroeg middeleeuwse knobbelurn met schaal, en een zegelstempel met het wapen van Venlo uit 1360.

Informatie over het Limburgs Museum

De archeologiecollectie van het Limburgs Museum bestaat uit ruim 12.000 objecten, verdeeld over 5 deelcollecties: Steentijd, Metaaltijd, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De belangrijkste objecten zijn te zien in de vaste presentatie. Ze vertellen samen het verhaal van Limburg, de provincie met de rijkste archeologische vondsten in Nederland. Het Limburgs Museum is de enige museale publieksinstelling binnen Limburg die de kerncollectie Archeologie op provincie brede schaal verzamelt, beheert en presenteert.

Download de app

LET OP: De locatie ligt links voor de ingang van het Limburgs Museum.  

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Wanneer

Always open

Contact en locatie

Keulsepoort
5911 BX
Venlo