icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Neer

Archeologische vindplaats Neer - Tempel aan de Maas

Beleef het archeologische verhaal van de tempel aan de Maas in Neer. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van deze tempel. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In juni 2001, tijdens baggerwerkzaamheden hier in de Hansummerweerd, kwamen twee zuiltrommels letterlijk boven water. De zuilen kwamen op een diepte van 6 meter tevoorschijn tijdens een rivierverbreding, in een voormalige Maasbedding. De zuilen zijn gemaakt van Nivelsteiner zandsteen, een steensoort uit Zuid-Limburg. Er zitten beitelsporen op met een visgraatmotief en waarschijnlijk heeft er beschilderd pleisterwerk op gezeten.

Er zijn ook enkele Romeinse dakpannen aangetroffen en zo konden archeologen de zuilen dateren. De vondst van de zuilentrommels doet sterk vermoeden dat hier in de 2e en/of 3e eeuw na Christus een Romeinse tempel heeft gestaan. Die is verloren gegaan toen de Maas haar loop veranderde. Het gebouw lag bij de toenmalige mondingen van de Neerbeek en de Swalm in de Maas.

Romeinen kenden bovennatuurlijke krachten toe aan kruispunten van waterwegen en daar plaatsten ze hun heiligdommen. Het is aannemelijk dat het gebouw op een vrij hoge plek lag, voordat het door het rivierwater werd verzwolgen. Leven met de grillen van de Maas is van alle tijden.   

Download de app

LET OP: De locatie is te vinden in de Hansummerweerd langs het zwaardveld.

TIP: Deze locatie is onderdeel van Ode-aan-de-Maas

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Wanneer

Always open

Contact en locatie

Zwaarveld
6086 NE
Neer