icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Klimmen - Romeins Voerendaal

Beleef het archeologische verhaal van Romeins Voerendaal. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen Romeinse geschiedenis van Voerendaal. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Het Romeinse wegennetwerk vormde de backbone van hun verdediging in grote delen van het huidige Europa. Een van die wegen was de Via Belgica een naam die archeologen eraan gaven. Er worden nog steeds stukjes en beetjes teruggevonden van deze 400 kilometer lange hoofdweg die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met het Duitse Rijnland verbond. In Voerendaal is de loop van de Via Belgica goed bekend; zo hebben archeologen de weg teruggevonden bij de Bergseweg en bij de Oude Midweg.

In Voerendaal zijn veel resten uit de Romeinse tijd teruggevonden zoals de romeinse villa ten Hove. Dat is de grootste en bekendste villa rustica van heel Nederland. Een gigantisch Romeins landbouwcomplex dat voorzag in de groeiende vraag naar graan. Tijdens het archeologisch onderzoek kwamen honderden vondsten aan het licht 

Bij de Oude Midweg zijn tijdens archeologisch onderzoek in 2016 een aantal begravingen aangetroffen die waarschijnlijk deel uitmaken van een grafveld.
Langs de Romeinse wegen lag een gordel van uitkijkposten. De afstand tussen de wachttorens was zodanig dat men van de ene naar de andere lichtsignalen kon geven.
Zo konden boodschappen supersnel over kilometers worden doorgegeven. De kerk van Klimmen is mogelijk gebouwd op de fundamenten van zo’n uitkijkpost. Enkelen suggereren zelfs dat het schip van de kerk van fundering tot daklijn uit de Romeinse tijd stamt. 
Tegen het einde van de keizertijd hadden de Romeinen zo'n 85.000 kilometer aan verharde wegen aangelegd.

Download de app  

LET OP: De locatie van de speer bevindt zich op het Vrijthof in Klimmen.

Vind ook de andere Archeo route Limburg locaties   

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Vrijthof
4363BM
Klimmen