icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Broekhuizenvorst - Leven in de prehistorie

Beleef het archeologische verhaal van het leven in de prehistorie in Broekhuizenvorst. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van het leven in de prehistorie nabij de Maas in het huidige Broekhuizenvorst. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Tussen de Maasveldweg en Broekhuizenvorst zijn tijdens archeologische opgravingen, crematiegraven uit de midden bronstijd gevonden. In de vulling van één van de graven werden dertien fragmenten glas aangetroffen. Deze glaskralen zijn meer dan 3.000 jaar oud en daarmee de oudste glasfragmenten die ooit in Nederland zijn aangetroffen. Op basis van aardewerk en een koolstof 14 datering is het glas gedateerd in de Midden-Bronstijd. Onderzoek aan het glas heeft uitgewezen dat het in de 10e tot 12e eeuw voor Christus in Noord-Italië is gemaakt.

Het komt niet vaak voor dat 1 vindplaats 10.000 jaar bewoning prijsgeeft. De diversiteit aan soort en ouderdom van de vondsten, zoals aardewerk, vuursteen en natuursteen, wijst op een lange periode van bewoning en gebruik van deze rug in het landschap. De oppervlaktevondsten, het uitgebreide booronderzoek en de proefsleuven hebben geleid tot een opgraving van ca. 5.5 ha. Bij het onderzoek zijn sporen en vondsten gedaan uit alle perioden tussen het mesolithicum en de Nieuwe Tijd.

Hiermee kun je gerust zeggen dat dit stuk Maasdal meer dan 10.000 jaar is bewoond, bezocht en gebruikt. Eerst door jagers - verzamelaars uit het Mesolithicum, daarna door de eerste boeren uit het Neolithicum. Met name in de IJzertijd en Middeleeuwen werd er volop gewoond en geboerd.
 

Download de app  

LET OP: De locatie van de speer bevindt langs het fietspad zich op de dijk langs het Maaspark ter hoogte van de Broekstraat in Broekhuizenvorst. Hier kijk je mooi over een deel van het nieuw aangelegde Maaspark.  

Vind ook de andere Archeo route Limburg locaties   

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Broekstraat, langs het fietspad op de dijk
5871CE
Broekhuizenvorst