icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Weert - Keltische Schans

Beleef het archeologische verhaal van de Keltische Schans. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van de Keltische Schans. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Uit grootschalig archeologisch onderzoek de afgelopen 25 jaar is bekend dat het ...

Uit grootschalig archeologisch onderzoek de afgelopen 25 jaar is bekend dat het akkergebied van het Eiland van Weert, in de Romeinse tijd intensief bewoond is. Onderdeel hiervan is het voormalige akkercomplex Molenakker. De vroegste bewoningssporen hier zijn aangetroffen bij een opgraving in 1994. Het betreft een omgracht terrein van minimaal 10 ha, een versterking uit de Late IJzertijd met een dubbel grachtsysteem.

Bijzonder aan dit terrein is dat het omgeven was door een dubbele gracht. De buitenste omgrachting heeft een omvang van ten minste 300 bij 400 m. Aan de binnenzijde van de gracht lag oorspronkelijk een aarden wal, maar deze was in de midden-Romeinse tijd al grotendeels weg. Direct binnen de buitenste omgrachting is een inheemse nederzetting blootgelegd die bestond van ca. 50 v. Chr. tot 250 na Chr. In totaal zijn er resten van 45 grotere gebouwen, zes waterputten en achttien graanschuurtjes aangetroffen.

Naast de grotere gebouwplattegronden zijn binnen de nederzetting de sporen van achttien graanschuurtjes, of spiekers, gevonden. Hierin werden de oogstproducten, onbereikbaar voor ongedierte, opgeslagen. Verspreid over het nederzettingsterrein zijn zes waterputten aangetroffen. Bij het uitgraven van de waterputten en de paalkuilen van gebouwen zijn allerlei vondsten verzameld. Het gaat hoofdzakelijk om aardewerkscherven, fragmenten van glaswerk, enkele bronzen munten en ijzeren en bronzen gebruiksvoorwerpen.

Een voor Nederland zeer bijzondere Keltisch munt, namelijk een gouden stater van het triquetrum-type is aangetroffen op een perceel in Molenakker. Deze munt is afkomstig uit Hessen en dateert uit de eerste helft van de 1ste eeuw v.Chr. Direct aan de rand ten noorden van de nederzetting is een grafveld uit de Romeinse Tijd aangetroffen. Nog een bijzonder detail dat archeologen hebben ontdekt: de Oude Laarderweg die nu nog steeds in gebruik is, dateert uit de Late IJzertijd!

Download de app

LET OP: De locatie van de speer ligt tegenover de woning met adres Oude Laarderweg 9. De speer ligt bij de ingang van het fietspad aldaar.

TIP: Deze locatie is onderdeel van de Archeologische belevingsroute Weert

Meer informatie:
Animatie: Kasteel De Nijenborgh
VVV-stadswandeling Van Horne
Info archeologie (o.a. Tiendschuur)

Lees verder

Contact en locatie

Oude Laarderweg 9
6003 ME
WEERT