icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Kerkrade - De Wijngracht

Beleef het archeologische verhaal van de Wijngracht in het centrum van Kerkrade. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van deze wijngracht. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Kerkrade is vermoedelijk in de 11e eeuw gesticht vanuit het oudere Richterich. D...

Kerkrade is vermoedelijk in de 11e eeuw gesticht vanuit het oudere Richterich. De naam rode wijst op bosontginning (rode=rooien) uit de volle middeleeuwen. In de late middeleeuwen lag Kerkrade aan een belangrijke oost-west georiënteerde weg die Vlaanderen met het Rijnland verbond. Langs deze weg werden handelsgoederen vanuit Köln, de centrale marktplaats aan de Rijn, met paard en wagen naar het westen vervoerd.

Producten van de Vlaamse handel en nijverheid in oostelijke richting. Deze weg volgt grotendeels de oude romeinse weg, bekend als de Via Belgica. Tussen Valkenburg en Jülich verliep de route via de Wijngracht door Kerkrade en langs Rolduc naar Herzogenrath, waar een belangrijke tol gevestigd was. Opvallend is dat een groot deel van dit traject straatnamen kent met - wijn erin. Aannemelijk is dat deze etymologisch verband houden met de term 'wijn'. De wijntransporten, bestaande uit grote vaten op karren moeten opvallend zijn geweest. De middeleeuwer had de neiging om plaatsen en wegen te benoemen naar sterk opvallende aspecten daarvan.

In 2014 hebben archeologen vlakbij de Wijngracht archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een grote brede gracht aangetroffen die op basis van het vondstmateriaal dateert in de 15e-16e eeuw. De diepe spitsvormige gracht is noordoost-zuidwest georiënteerd en kon over een afstand van bijna 60 meter gevolgd worden. Of deze gracht in relatie staat met de Middeleeuwse handelsweg is tot op heden een groot raadsel.

Toeristische informatie:
De Vondst: Centrum voor Archeologie in Limburg
Raadhuisplein 20, 6411 HK Heerlen
www.devondst.nl

Abdij Rolduc (hotel restaurant & conferentieoord)
Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
www.rolduc.com

Download de app

LET OP: De locatie bevind zich achter het raadhuis in Kerkrade op het Martin Buberplein. Het ingegeven adres hierboven is de aan hetzelfde plein gelegen bibliotheek. 

Lees verder

Contact en locatie

Archeologische vindplaats Kerkrade - De Wijngracht
Martin Buberplein 15
6461 EC
KERKRADE