icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Borgharen - Merovingers in een villa

Beleef het archeologische verhaal van de Merovingers en de Romeinse villa Borgharen. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de tot nu toe verborgen geschiedenis van de Merovingers en de Romeinse villa. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

Rond 450 kwam er een einde aan het Romeinse gezag en de Frankische koningen. De Merovingen namen de macht over. Hier bij de Pasestraat stond een Romeinse villa en lag een Merovingisch grafveld. De villa lag in de buurt van de Romeinse nederzetting Maastricht.

De gebouwen van de villa zijn in de laat-Romeinse en de vroeg-middeleeuwse periode afgebroken om te gebruiken als bouwmateriaal elders. Archeologen hebben duizenden fragmenten baksteen gevonden. Hoewel er vaak over de Vroege Middeleeuwen wordt gesproken als een tijd van verval en teruggang, laten de rijke grafgiften een heel ander beeld zien. Er is een grafveld aangetroffen en daar is onderzoek naar gedaan. In de Merovingische periode werden mensen gecremeerd en begraven, overledenen werden op hun rug in een kist gelegd.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn ten oosten van de Pasestraat zijn eveneens graven met menselijke resten en grafgiften uit de Merovingische tijd aangetroffen. De aanleiding van dat onderzoek waren de plannen van Rijkswaterstaat, om de Maas meer ruimte te geven om overstromingen bij hoogwater te vermijden.   

In 751 stootten de Karolingen de Merovingen van de troon: het begin van een nieuwe periode. 
Meer weten? Bekijk de vaste erfgoedtentoonstelling in Centre Céramique in Maastricht.

Download de app

LET OP: Ga op de Trichtervoogdenstraat bij huisnummer 68 het park in. Na ongeveer 200 meter vind je aan de linkerkant de speer-landmark van de Archeo Route Limburg. 

TIP: Deze locatie is onderdeel van Ode-aan-de-Maas

Vind ook de andere Archeo Route Limburg locaties

Eigenschappen
Rolstoel toegankelijke locatie

Wanneer

Altijd open

Contact en locatie

Trichtervoorgdenstraat
6223 CT
Borgharen