icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Stein - Neolithische grafkelder

Beleef het archeologische verhaal van de Neolithische grafkelder in Stein. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis van de Neolithische grafkelder. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In april 1963 werden per toeval, hier in Stein de restanten van een grafkelder o...

In april 1963 werden per toeval, hier in Stein de restanten van een grafkelder opgegraven uit de Nieuwe Steentijd. Deze ontdekking bleek zo bijzonder dat men er een museum overheen bouwde.

In de jaren twintig van de vorige eeuw verrichtte de heer Beckers, huisarts uit Beek, hier archeologisch onderzoek en trof vondsten aan uit de bandkeramische cultuur. Ook werden sporen uit de IJzertijd gevonden, waaronder crematiegraven en overblijfselen uit de Romeinse tijd.

In de jaren dertig werd in de directe nabijheid een omvangrijk grafveld uit de Merovingische periode blootgelegd. Stein bleek een hele rijke vindplaats waar vele voorouders hun laatste rustplek kregen.

In de jaren zestig werd een nieuwbouwwijk gepland en wist ene pater Munsters professionele archeologen te interesseren om het toen nog braakliggende terrein verder te onderzoeken. Professor Moddermans van de universiteit Leiden bracht de bijzondere vondst aan het licht die teruggaat naar de pre-historie in Noord-West Europa tussen 3425 en 3325 voor Christus. Het gebruik om de doden van Stein te cremeren en plaats van begraven duidt op een verandering van het begrafenisritueel in die tijd. Onder de bijgiften werden onder meer vuurstenen spitsen gevonden en een kraalhalsflesje dat nauw verbonden is met het hunebed-aardewerk van Noordwest-Duitsland en Nederland. Dit flesje wijst erop dat de bouwers van de grafkelder van Stein mogelijk contact hadden met noordelijker gelegen streken.

De neolithische grafkelder past in het rijtje belangrijke archeologische vindplaatsen zoals Stonehenge en de Drentse hunebedden. De opbouw van de grafkelder werd voor een derde deel gereconstrueerd en is te zien in het museum waar je nu bent.

Download de app

LET OP: De locatie ligt direct naast de ingang van het museum. 

TIP: Bezoek ook eens de archeologische vindplaats kasteel Stein
Meer informatie over dit kasteel in Stein

Informatie over de grafcultuur
Museum voor Grafcultuur
Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein

Lees verder

Contact et localisation

Hoppenkampstraat 14a
6171 VP
STEIN LB

Quand sommes-nous ouverts

Altijd open.

Altijd open.