icon/category/archeo_route

Archeoroute vindplaats

Archeologische vindplaats Reuver - Oppe Brik

Beleef het archeologische verhaal uit de tijd van jagers en verzamelaars, dat zich af speelde op het terrein van Oppe Brik in Reuver. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken de geschiedenis en het belang van de vondsten. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.

In de omgeving van Beesel zijn veel archeologische vondsten gedaan. Een van de e...

In de omgeving van Beesel zijn veel archeologische vondsten gedaan. Een van de eerste bewoners, bekend onder de naam Stein-groep vestigden zich tussen 3.500 en 2.500 v. Chr. in het stroomgebied van de Maas. Naast landbouw en veeteelt maakten jagen en verzamelen deel uit van hun bestaanswijze. Enkele kenmerkende vondsten voor de Steingroep zijn onversierde met kwarts verschraalde S-vormige potten, kraaghalsflesjes, transversale pijlpunten en dennenboom-vormige pijlspitsen.

Het eerste aardewerk dat gevonden is stamt uit de Brons- en IJzertijd. Ook in de middeleeuwen werd volop gebruik gemaakt van de klei. Men gebruikte potten met een ronde bodem waarmee het eten direct op het vuur werd gekookt. Een in Reuver gevonden kogelpot is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Uit een bij Oppe Brik gevonden grafveldje uit ongeveer 2000 v. Chr. blijkt dat de potten niet alleen gebruikt werden om eten in te bereiden en op te slaan, maar ook om de asresten van overledenen in te begraven.

Door de bruikbare klei die door de Maas werd afgezet kon de kleiwarenindustrie in Reuver zich ontwikkelen. Reuver begon als pleisterplaats op de kruising van de handelsweg tussen Keulen en Antwerpen enerzijds, en de verbinding met Maastricht en Arnhem anderzijds. In de 17e en 18e eeuw werden in de regio steenbakkerijen gebouwd en in 1865 werd zelfs een spoorlijn aangelegd. Zo kon de kleiwarenindustrie nog verder groeien. Eind 19e eeuw richtte Louis Timmermans een brikkenbakkerij ten noorden van Reuver. Timmermans werkte samen met de gebroeders Teeuwen die later zijn fabriek overnamen en in 1928 de naam veranderden in Gebr. Teeuwen’s Kleiwarenindustrie. Oppe Brik is een naam die verwijst naar de historie met de brikkenbakkerij.

Download de app

Lees verder

Contact et localisation

Archeologische vindplaats Reuver - Oppe Brik
Keulseweg
5953 HL
REUVER

Quand sommes-nous ouverts

Altijd open.